Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Ysgol Maes Meillionydd 2017

Cyfleoedd archaeolegol yng ngwlad y Celtiaid

Cynhelir project cloddiadau Meillionydd, dan arweiniad yr Athro Raimund Karl, Dr Kate Waddington a Katharina Möller MA, am y 8fed tymor yn ystod haf 2017. Mae cyfle cyffrous wedi codi yn ystod y tymor sydd i ddod i gael lle mewn ysgol maes ar safle'r cloddiad sy'n cynnig amrywiaeth o sgiliau archaeolegol i bobl gyda gwahanol raddau o brofiad. Mae'r safle cloddio yn nhirwedd hardd Penrhyn Llŷn ar benrhyn pellaf gogledd orllewin Cymru ac mae'n agored i bawb sydd â diddordeb, boed o Brydain, Ewrop neu rannau eraill o'r byd.

Gwybodaeth am yr ysgol maes


http://meillionydd.bangor.ac.uk/images/field-info.jpgCynhelir ysgol maes Meillionydd am 8 wythnos yn ystod haf 2017 yn dechrau ar 5 Mehefin ac yn para tan 28 Gorffennaf. Cynhelir y cloddiad gan Brifysgol Bangor, felly bydd staff, myfyrwyr israddedig a lefel Meistr ymchwil yn bresennol ynghyd â gwirfoddolwyr o'r ardal leol i roi cyngor ac arweiniad yn ystod eich arhosiad. Gan y bydd arbenigedd ar y safle ym mhob math o dechnegau archaeolegol, cynigir hyfforddiant mewn gwahanol brosesau fel cloddio, lluniadu a chynllunio, sgiliau arolygu fel gweithio gyda'r GPS symudol sy'n dechnegol iawn a 'Total Station'.

Bydd opsiynau eraill ar gael hefyd fel dulliau cyn cloddio, hynny yw, beth sy'n gwneud safle yn gymwys i'w gloddio?

Pa waith pen bwrdd sydd angen ei wneud cyn cloddio? Ac wrth gwrs: Pam cloddio? Hefyd, yn dibynnu ar anghenion y cloddio, efallai bydd hyfforddiant ar gael mewn samplu amgylcheddol a rhidyllu gwlyb. Mae'r broses hon yn hanfodol i ganfod olion bychain iawn mewn samplau pridd na all y cloddiwr eu gweld wrth gloddio, ynghyd â chasglu  golosg i garbon-ddyddio. Felly fel archaeolegydd dan hyfforddiant ym Meillionydd, gallwch brofi'r broses gyfan o sut mae cloddiad yn dechrau, sut caiff ei gynnal ac yn olaf beth sy'n digwydd ar ôl y cloddiad ei hun.

I ddarllen mwy am yr hyfforddiant a gynigir ar agweddau unigol ar brosesau archaeolegol cliciwch yma.

Mae gennym yr holl gyfleusterau sylfaenol sydd eu hangen i redeg safle archaeolegol o ddydd i ddydd ar y safle, yn cynnwys toiledau, lle i gysgodi a swyddfa. Cewch yr holl wybodaeth am yr hyn fydd angen i chi ddod gyda chi i'r safle, beth a gynigir fel cinio i'r cyfranogwyr sy'n talu ynghyd â'r cyfleusterau ar y safle trwy glicio yma.

Mae sawl math o lety ar gael i gyfranogwyr sy'n talu ffi, er enghraifft, carafanau neu rannu ystafelloedd mewn bythynnod gwyliau hunanarlwyo a bydd yn dibynnu ar y nifer fydd yn cymryd rhan.  Hefyd, darperir cynhwysion i wneud prydau (hunanarlwyo!) a chludiant yn ôl a blaen i orsaf drên Bangor.  Gellwch gael rhagor o wybodaeth yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â'r:

Athro Raimund Karl,
Ysgol Hanes ac Archaeoleg
Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG
Ffôn: +44 (0)1248 382247
E-bost: r.karl@bangor.ac.uk

I weld ein prisiau a gwneud cais i ddod i'r ysgol maes cliciwch yma.

Site footer