Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Gwybodaeth am safle cloddio Meillionydd

Cyfleusterau - amser cinio - offer a dillad gwaith

Saif safle'r Meillionydd ar fryncyn o dan Fynydd Rhiw sy'n safle pwysig oherwydd defnyddiwyd y cerrig a gloddiwyd o Fynydd Rhiw yn ystod y cyfnod Neolithig i wneud bwyeill defnyddiol a graenus.

Gan fod y safle ar dir uchel gellir gweld golygfa ddramatig a phanoramig o'r de-orllewin i'r gogledd-orllewin yn cynnwys safleoedd fel Tre'r Ceiri, Mynydd Caergybi a gellir hyd yn oed gweld yr Iwerddon ar ddiwrnod clir (gweler y lluniau isod).

Cyfleusterau ar y safle

Mae gennym yr holl gyfleusterau sydd eu hangen i redeg safle gweithio o ddydd i ddydd ar safle'r cloddiad, gyda chaban symudol yn gweithredu fel y brif swyddfa a sied offer a lle i gysgodi mewn pabell fawr filitaraidd os bydd y tywydd yn wael. Mae toiledau a chyfleusterau ymolchi sylfaenol mewn unedau symudol sydd wedi'u lleoli'n gyfleus dafliad carreg i ffwrdd o'r traeniau.

Amser cinio

Fel arfer, byddwn yn cael 3 egwyl: egwyl amser bore tua 11-11.20, egwyl amser cinio tua 1-1.30, ac egwyl amser te tua 3-3.20.

Darperir cinio i bawb sydd  wedi talu i gymryd rhan yn yr ysgol maes. Bydd y cinio yn cynnwys popeth fyddwch ei angen i wneud eich brechdanau eich hun, creision, ffrwythau a diodydd, ond bydd raid i chi roi gwybod am unrhyw ofynion dietegol arbennig cyn eich ymweliad (hynny yw, bwyd llysieuol neu fegan).

Bydd dŵr tap ar gael bob amser i chi lenwi eich poteli dŵr gan y gall yr hinsawdd yng Nghymru amrywio o law trwm i haul crasboeth fel yn y Costa Del Sol.  Os byddai'n well gennych gael diodydd poeth mae'n rhaid i chi ddod â'ch fflasg thermos eich hun.

Dillad gwaith ac offer

Er bod gan Brifysgol Bangor amrywiaeth helaeth o offer ar y safle rydym yn eich cynghori i ddod â'ch trywel eich hun a marcio'ch enw arno (neu roi enw unigryw iddo) rhag ofn iddynt gael eu cymysgu. Gellwch ddod ag eitemau ychwanegol gyda chi yn cynnwys padiau pengliniau neu glustog pen-glinio, mae'r rhain ar gael yn ein stoc o offer. 

Gellir prynu offer archeolegol ar y  wefan ddefnyddiol ganlynol: http://www.pasthorizons.com/

Dyma rai o'r pethau eraill fydd angen i chi ddod gyda chi: offer tywydd gwlyb fel sgidiau gwrth-ddŵr neu sgidiau glaw, yn ogystal â chot a thrywsus glaw ar gyfer tywydd oer a gwlyb.  Ar gyfer tywydd cynhesach rydym yn eich argymell i ddod ag eli haul, het haul dda a dillad ysgafn llac. Os bydd y gwres yn llethol mae gennym stoc o ymbarelau mawr i'ch amddiffyn rhag yr haul, ond mae'n hanfodol eich bod yn dod â'r eitemau a enwir uchod.   

Cludiant yn ôl ac ymlaen i’r safle.

Byddwch yn cael eich cludo yn ôl ac ymlaen i'r safle mewn bws mini a fydd yn eich codi yn syth o'ch llety ac yn mynd â chi adre ar ddiwedd y dydd.

Site footer